NOMAD ART Carpet & Kilim

 

 

Kilim's

PATCHWORK KILIM AND FOOTSTOOL
( Wool on Wool )

 

 

 


 

PATCHWORK KILIM
( Wool on Wool )